PROBOUZENÍ DO SEBEHODNOTY ČLOVĚKA

10.04.2021

PROBOUZENÍ DO SEBEHODNOTY ČLOVĚKA

Dokud člověk nedá sám sobě hodnotu...
Dokud člověk sám nezačne rozhodovat
co chce a co nechce...
co pro něj dobré je a co není...

.. hodnotu mu dá někdo jiný..
.. rozhoduje za něj někdo jiný..

Člověk, který uvěří, že má tu hodnotu, kterou mu dá někdo jiný,
je ovladatelný, nejistý, závislý, bojácný,..

Někdo jiný mu říká, co potřebuje a on tomu věří.
Ze strachu, že přijde o své "jistoty", snáší útrapy,
které si sám pro sebe obhajuje, aby obtížnou situaci vůbec vydržel.

Tuhle situaci známe z rodinných a partnerských vztahů..
Do stejné situace se dostáváme i v zaměstnání a ve společnosti na všech úrovních..

Vždy jde o to, aby byla situace natolik neúnosná, že překročí kritickou hranici,
a člověk udělá rozhodnutí,
udělá něco kvůli SOBĚ, pro SEBE, podle SEBE..

Uvěří, že si zaslouží VÍC..
Pochopí, že JE víc..

A jen si vzpomeň, každý tento skok do neznáma otevřel nové dveře..
Za těmi dveřmi tě čekal mnohem lepší svět..

Tak dobrý, jak sis právě myslel, že si zasloužíš.

Tak dobrý,
jakou HODNOTU jsi sám sobě dal..