MOC EMOCE

07.01.2020

MOC EMOCE
Emoce a pocity nám ukazují,
kde se nacházíme na přímce
ne-moc - moc
trápení - radost
Jestliže negativní emoci či pocit potlačíme,
umlčíme lékem, alkoholem, drogou..
zaženeme prací, jídlem, zábavou,..
Jestliže si negativní emoci či pocit vyčítáme ,
považujeme se za špatné,
že nejsme pozitivní, milující, trpěliví..
Jestliže negativní emoci či pocit,
jen rezignovaně přijmeme,
smíříme se s mizérií
a vnímáme ji jako neměnný fakt..
... vzdáváme se své moci a radosti
a zůstáváme v ne-moci a trápení
Negativní či pozitivní pocit
neznamená
špatný nebo dobrý
ale
MÁLO NEBO MOC
Negativní poukazuje na nedostatek moci a radosti
Pozitivní poukazuje na dostatek moci a radosti
Tak neutíkejme před negativními pocity a emocemi
ale věnujme jim pozornost,
ukazují nám,
kde a co máme změnit...