MŮJ SVĚT

26.04.2020

MŮJ SVĚT


Můj svět
je plný událostí a vztahů..

Můj svět je i klidné plynutí..


Můj svět je takový, jak ho právě vnímám..
Můj svět vnímám já
vidím, slyším, cítím
a následkem toho je myšlenka a pocit..

Události a vztahy
a jejich reprodukce mým vnímáním
mi působí příjemné nebo nepříjemné
myšlenky a pocity..

Pouze mé myšlenky a pocity
rozhodují o mém světě..

Pokud tedy není můj svět,
události a vztahy
příjemnem, klidem, plynutím,..
... potom si vybírám sama
nepříjemno, nepokoj, překážky..

Ten výběr většinou není vědomý..
Přesto je příčinou následku..
A díky následku se dá zpětně dohledat příčina..


Příčina je však často obehnaná nejrůznějšími pastmi..
... důmyslným systémem, abych musela vynaložit snahu a úsilí..

Ty pasti už znám,
ale i tak je nepoznám vždy hned na první pohled...


Je to
Pýcha... pocit, že jsem lepší než druhý
Odpor... pocit, že já to mám takhle a tak to je
Iluze .... pocit, že takto by to mělo být


Bez odvahy a bez pokory se mi nikdy nepodaří ty pasti ani objevit...
Bez odvahy a bez rozhodnutí se mi nepodaří mezi ty pasti vstoupit.
Bez odvahy a bez odhodlání se mi nepodaří vyškrábat se z pasti a jít vstříc další šanci, že příště do ní nespadnu..


MŮJ SVĚT
je moje možnost výběru