MY SPOLU

12.11.2020

MY SPOLU

Každý z nás je jedinečný..
Máme své zkušenosti,
máme své názory,
své pocity..

Často se cítíme osamělí..
Jakoby nám nikdo nerozuměl..

Snažíme se tedy vytvořit nebo zapadnout do nějaké skupiny lidí, abychom se cítili přijímaní..

Je to parta přátel, pracovní kolektiv, rodina, vztah..
Za tím vším, stojí naše nejhlubší potřeba..
potřeba LÁSKY ..

Ale i v těch malých společenstvích narážíme na individuality..

Jedinečnost moje nebo někoho jiného vyvolává napětí a konflikt..

Co to tedy znamená?
Že se máme naučit
přijímat sebe jako jedinečnou osobnost..
přijímat tebe jako jedinečnou osobnost..
přijímat nás jako jedinečné společenství..

Jak v malém tak ve velkém..

Je čas být sebevědomý.
Je čas být respektující.
Je čas být vděčný a pokorný.

Je čas se spojit v lidstvo a táhnout za jeden provaz..

Protože to jediné, co všichni chceme
je LÁSKA.

Aby tu všude kolem byla láska,
musíme jí BÝT MY

MY SPOLU