MYSLÍM TO DOBŘE

08.03.2022

MYSLÍM TO DOBŘE

Přesvědčení, že jsem dobrý člověk
a mé záměry jsou dobré..

Přesvědčení, že to myslím dobře,
a tak v tom smyslu mluvím a konám..

.. je blízké nám všem.

Toto přesvědčení je tak zásadní a silné,
že jím odůvodňujeme naše činy a slova.

Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly.
I tohle už jsme jistě slyšeli,
nicméně většinou toto použijeme na hodnocení někoho jiného a téměř nikdy tak nevidíme sami sebe.

My to přece máme dobře, jsme dobří a chceme dobro i pro jiné.
A zlo je třeba potrestat.

A tak účel světí prostředky.

Napadneme někoho, kdo mluví jazykem, kterým mluví ti zlí,
protože my jsme přece ti dobří a chceme dobro, pro ty napadené.

Napadneme někoho, kdo si myslí něco jiného, než si myslíme my, protože on přece podporuje zlo ne naše dobro.

Klidně vezmeme zbraň do ruky, nebo ji někomu do ruky dáme.
Schválíme boj, protože je za spravedlnost, ve kterou jsme přesvědčeni.

Máme přece právo, protože máme pravdu.
Co na tom, že ten druhý má jinou představu o tom, co je dobro a co je pravda.

A tak s dobrými úmysly chráníme majetek, rodinu, vlast,..
A tak s dobrými úmysly získáváme majetek, pro rodinu, pro vlast..

A všichni jsme ti dobří, kteří se pro dobro spravedlivě a odvážně
dopouštějí zlých slov a činů.

"Myslím to dobře" je vlastně velmi nebezpečná věta.
Stojí za konflikty a lidským neštěstím.

Myslet to dobře asi nestačí, abychom žili v míru a lásce.

Naše slova a činy to dobrými nedělá.

Abychom mohli dobře myslet, musíme především
už BÝT DOBŘÍ uvnitř nás
a to se projeví v našich slovech a činech.

Nepoužívat hrubost a násilí za žádných okolností.

Být si vědomi toho, že strach a panika mohou lidi odvést od dobra ke zlým slovům a činům.
Být si vědomi toho, že to sice mohu chápat, ale to není důvod dělat to stejně.

Být dobrý člověk není věc mysli.
Být dobrý člověk znamená mít otevřené srdce pro lásku a nechat sebou lásku prostupovat.

Být schopný ovládnout především démony vlastních pravd a svých spravedlivých přesvědčení.
Držet je na opratích jak splašené koně, kteří mohou všechno zničit.

Až v tomhle budeme dobří, potom budeme i dobrými lidmi.

Naše slova a činy budou v souladu s láskou pro všechny.
Nejen pro jedny nebo pro ty druhé. Pro nás a proti nim.

MYSLÍM TO DOBŘE..

je alarm pro naše sebeuvědomování.
Čas na otázku, jestli opravdu

DOBRÝ JSEM