NENÁVIDÍ MĚ, POMLOUVÁ MĚ

14.01.2020

NENÁVIDÍ MĚ, POMLOUVÁ MĚ...
Co s tím mám dělat, když mě nenávidí?
Kdysi jsme se měli rádi, přátelili jsme se, milovali jsme se...
Intenzita tehdejšího citu určí intenzitu dnešní nenávisti....
Kdysi jsme jeden od druhého něco chtěli, potřebovali se, doplňovali se, byli jsme na sobě závislí...
Jenže jsme o tom nevěděli a ten, který ještě dnes nenávidí, to neví stále....
Jako osobnosti rosteme, měníme se, zrajeme,
tak jako všechno se neustále mění...
Jakmile náš vztah stojí pouze na jednom pilíři
a změna způsobí porušení rovnováhy,
nemůže vztah dál existovat...
Nenávidí a pomlouvá ten,
který se brání změně,
který nedokáže ocenit to, co získal,
ale soustředí pozornost na to, co ztratil...
Nenávidí ten,
který se změnou dostává zpět do nestability,
a místo, aby využil možnost pro posílení
nebo ocenil, že dostal příležitost pro posílení
pěstuje si pocit křivdy, zrady, závisti, nenávisti...
Co s tím můžeš dělat, když jsi nenáviděn a pomlouván?
Můžeš se nenechat vtáhnout do stejné louže.
Nereagovat, neobhajovat se, neútočit, nemstít se.
Mít pochopení pro nezralost druhého v tom, co ty už jsi zvládl..
Protože i ty potřebuješ pochopení druhých, pro tvoji dnešní nezralost v tom, co se právě učíš
Nemůžeš se znovu a znovu učit písmena,
jen abys nezklamal spolužáka...
Ty už chceš číst romány a psát knihy...
A tak se teď uč s láskou a vděčností to, kam směřuješ
a otáčej se s láskou a vděčností k základům,
které pro tebe byly nezbytné...