NEVIDITELNÝ SVĚT

11.03.2021

NEVIDITELNÝ SVĚT


Prostor je neviditelný svět.
Musíme ho zahustit hmotou, abychom si ho uvědomili..
Podívat se na nějaký bod - vázu, dům nebo strom..
Vydechnout teplý vzduch do mrazivého, aby se objevil obláček páry...
Ta vzdálenost od bodu k bodu, ten prostor naplněný párou..
Neviditelný svět, který nás doslova obaluje i plní
Neuchopitelný, podle našeho racionálního myšlení neměřitelný
a tak jakoby neexistující...

Přesto tu je a používáme ho jako vzdušnou poštu
pro předávání vůní, tepla, světla, zvuku, energetických vibrací..
Éter - záhadné a krásné jméno pro neviditelný svět...

V tomto světě je ale možné i být...
Je třeba vzdát se tíhy hmoty a vyklouznout z těla do prostoru..
Tak, jak se nám to stává u meditací, v okouzlení přírodou,
krásou hudby, v dojetí z přítomného okamžiku.

Neviditelný svět nám umožní uvidět náš hmotný svět z jiné perspektivy..
Uvidíme cokoliv bez omezení prostorem a časem..
Podíváme se do minulosti na své starší já,
ocitneme se v mžiku v domě svého dětství,
nebo ve svém vysněném domě v budoucnosti...
anebo v současnosti u svého vzdáleného milého člověka..

Naše vědomí je cestovatelem dimenzemi bez zátěže programů ega.

V tomhle prostoru nacházím útěchu.
Tady si uvědomuji pomíjivost okamžiků..
Stále probíhající změny - toho dobrého i toho zlého.
A s tím přichází lehkost nelpění na zachování toho dobrého..
A současně úleva, že ani to zlé nebude na věky..

Probouzí se touha všechno tohle si naplno užít..
Být v okamžicích živá a přijímající..
Protože už se nebudou opakovat, přijdou nové, jiné..

Z tohoto místa je vidět život
jako tapiserie vlastních rozhodnutí a činů..
Příčin a následků...
Napínavý příběh s tisíci možnými liniemi..
se mnou v hlavní roli..
s úkoly, které si sama stavím do cesty, abych je mohla zdolávat
a učit se rozhodovat se a vybírat si líp..

V tomto neviditelném světě potkávám nejen sebe..
A tak vím, že život nekončí hranicemi hmoty..
Není třeba se bát.
Naopak, je třeba si užívat toho, co hmota umožňuje..
Protože všechno je pomíjivé..

Neztrácej čas strachem a starostmi a žij naplno..
Rozhoduj se s vědomím příčin a následků..
Abys nitkami svého života utkala nádherný viditelný i neviditelný svět.