UVIDĚT SEBE

23.01.2023

UVIDĚT SEBE

Život nám každou chvíli strčí do cesty něco,
co nám umožní projevit sebe..

Máme možnost něco si myslet, něco cítit,
podle toho zaujmout nějaký postoj a
ten vyjádřit prostřednictvím svých slov a činů.

Jakoby se všechno dělo právě proto.

Protože ty "věci" na cestě se pořád mění.
Co tam bylo včera, už dnes není a zítra tam bude zase něco jiného.

Jejich pomíjivost jasně ukazuje jejich malý význam.

Cílem toho všeho divadla je tedy zřejmě možnost uvidět a prožívat sebe..

Okolnosti jsou jak kulisy, ve kterých můžeme hrát roli a sami ze sebe děláme postavu kladnou nebo zápornou.

Máme možnost být laskaví, respektující, pokorní, slušní, ohleduplní
a nebo ne..

Máme možnost být moudří, vnímaví, stateční, vnitřně pevní
nebo sebou necháme manipulovat
a sami manipulujeme druhými.

Jen my sami pro sebe jsme trvalou hodnotou.

Se sebou trávíme každou sekundu svého života.

Procházíme změnami venku i uvnitř.

V každé chvíli můžeme kultivovat svoji osobnost, svůj projev, své myšlení a svoje činy.

Každou chvíli můžeme dát větší cenu tomu, kým jsme,
před tím, co je kolem nás.

Kulisy se mění podle role, kterou jsme si vybrali.

Je těžké přiznat si, že si všechno tvořím sám.

Narazím do své paličatosti,
svých přesvědčení a přijatých pravd..
Svých zvyků jak čtu svět kolem sebe.
Svých rutin a svých požadavků.

Postřílím jako hrdina v akční hře
všechny a všechno okolo,
co není v mém světě vnímáno
jako dobré a dobro.

Utřu si krev z rukou,
jedovatou slinu z úst,
sfouknu dým z hlavně pistole
a v zrcadle uvidím koho?

Hrdinu nebo vraha?

Jen vlastní svědomí o tom rozhodne.

Noční můry a osamělost
mi pomohou najít tu správnou odpověď.

Život nám každou chvíli strčí do cesty něco,
co nám umožní projevit sebe..

A hlavně

UVIDĚT SEBE ..