OKOL-NOSTI

24.05.2020

OKOL-NOSTI


Místo, kde se nacházím, je STŘED
STŘED vesmíru, ze kterého vesmír vnímám..

Všechno, co se okolo děje, jsou OKOL-NOSTI..

OKOL-NOSTI obíhají MĚ v mém STŘEDU.

Pokud se dostanou do mého zorného pole,
a pokud je znám,
uvědomím si jejich existenci
a pocítím jejich vliv na mě..

OKOL-NOSTI mají různou vibraci..
Některé mě těší, jiné mě rozruší..

OKOL-NOSTI, které by mě mohly ovlivňovat, tedy nemohou existovat bez toho,
abych na ně zaměřil pozornost
a nezačal je vnímat.

JÁ ve svém STŘEDU
jsem OKOL-NOST
pro TEBE ve tvém STŘEDU.

Vzájemně se ovlivňujeme vibrací,
kterou každý z nás vysílá ..

Když JÁ jsem veselý , tančím a směju se..
přes vesmírný prostor mezi námi
k TOBĚ doletí má vibrace radosti.
A protože radost znáš, poznáš ji,
ta OKOL-NOST, mnou vysíláná, tě ovlivní..

Pokud tě to bude těšit, přidáš se ke mně a budeme se smát oba..
Pokud tě to nebude těšit, okřikneš mě..

Tvá reakce na OKOL-NOSTI tedy vychází ze TVÉHO STŘEDU ..

Sám si vybíráš, na co zaměříš pozornost
Sám si vybíráš svou reakci na OKOL-NOST..

To znamená, že TY jsi PÁN svého vesmíru.

Ale jen v případě, že jsi si
VĚDOMÝ svého STŘEDU a jsi v něm.

V opačném případě, jsi oběť OKOL-NOSTÍ.
A vibrace OKOL-NOSTÍ
necháš řádit ve svém vesmíru
BEZ VĚDOMÍ,
že si je nemusíš vybírat..

JÁ ve svém STŘEDU jsem MOCNÝ.
Vybírám si, co chci
a svou vibrací ovlivňuji
OKOL-NOSTI ve vesmíru.

Proto se do svého STŘEDU potřebuji vracet,
I když se občas nechám ovlivnit OKOL-NOSTÍ, je třeba se co nejdříve vrátit zpět k sobě.

JÁ jsem zodpovědný za svou vibraci,
kterou ze svého STŘEDU šířím..
protože tím ovlivňuji vesmír..

JÁ nejsem zodpovědný za to,
jestli TEBE moje vibrace těší nebo rozruší..

JÁ nejsem zodpovědný za to,
jestli TY jsi ovlivněný nějakými OKOL-NOSTMI, kterým TY věnuješ svou pozornost.

JÁ si vybírám svou vibraci a tou zním..

JÁ ve svém STŘEDU tvořím vesmír.