PASTI BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY

16.08.2020

PASTI BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY

Bezpodmínečná láska..
Ideál, kterého chceme dosáhnout..

❇️ Aby nás někdo miloval takové jací jsme..
... a změnil své chování, abychom se my cítili dobře..

❇️ Abychom my dokázali milovat někoho takového jaký je..
.. a necítili v sobě ten vnitřní nesouhlas..

Za tím vším je past vlastního ega..
Strach z opuštění.
Strach, že mě nikdo nemá rád.
Strach, že nejsem dost dobrý.

Takže očima strachu
❇️ Vidím jen sebe
❇️ Nevidím sebe

Láska bez podmínek nemá nároky...
Ani na dokonalost jiných..
Ani na dokonalost svou..

Bere vše jak je.
Vidí to jako dokonalé.

A jen vnímá a rozhoduje se,
jestli s tím nyní rezonuje nebo ne..

Nechává volnost přicházet a odcházet
Roste a odrůstá, aby mohla zase růst..

Stoupá pohybem.
Brání se řetězům a omezením. .

Láska je udělat krok
a nechat možnost přijít..
ale i odejít..

Tak vnímám bezpodmínečnou lásku..