PODÁVÁM ŽALOBU

06.06.2023

PODÁVÁM ŽALOBU

Pane, podávám žalobu ..

V krajině Zemi jsem ženou,
dávám lásku mužům
a oni ji nevracejí zpět..

Stále jen hledají, požadují, chtějí od druhých a odcházejí, když to není dost snadné..

Vkládají všechnu svou pozornost do své práce a kariéry ..

Umrtvují se jídlem, alkoholem, cigaretami..

Otupují se sledováním televize, sportovních přenosů, rockových koncertů,..

Vybíjejí svou sílu běháním za míčem, zvedáním činek,                                                                                                      šlapáním do pedálů a překonáváním rekordů..

Nacházejí uspokojení se ve svých autech, motorkách a jiných hračkách..

Jejich mužnost změkne nebo se rozlije mezi množství obdivujících žen,                                                                      když vkročí do duchovních ezosvětů..

Pane, podávám žalobu ..

Že jsem zůstala sama,
když táta odešel za mladší ženou..

Že jsem zůstala sama na výchovu mých dětí,                                                                                                                  když jejich táta hledal sám sebe v jiných náručích a ve své seberealizaci..

Že jsem zůstala sama,
když se ze mě stala silná žena,
která muže děsila svou samostatností,
a přitahovala slabochy,
kteří se jen chtěli zotavit..

Že jsem zůstala sama,
když chci být ženou,
která lásku dává i přijímá,
protože není od koho přijímat
a tak není ani komu dávat..

Pane, podávám žalobu

na muže, kteří lásku jen berou,
ale nevracejí zpět..
Na muže, co stále jen hledají a nevidí,
že se čeká jen na ně
a jejich schopnost lásku dávat..

Pane, PODÁVÁM ŽALOBU

na muže, kteří zapomněli být muži..