POLARITY VZTAHU

02.03.2020

POLARITY VZTAHU
Vztahy bolí dokud jsme příliš vychýleni od středu.
Dokud jsme příliš doufající, podporující, snažící se, příliš v pasivní energii...
Nebo dokud jsme naopak příliš samostatní, příliš ovládající, vše máme pod kontrolou, držíme si svůj "bezpečný" odstup.
Obě polarity jsou víc než o vztahu,
o závislosti a nezávislosti.
Moc nebo málo
Pro vyváženost těchto krajních poloh,
je nutná bolestná vzdálenost.
Proto trpíme výdejem velké energie
ve snaze udržet balanc,
ve snaze přiblížit se..
sobě, k sobě
Ale vztah je střídání.
Vyvážený pohyb kolem středu.
Pravá noha, levá noha.
Já toto, ty tamto.
Bez střídání nohou pohybem kolem středu těla není chůze.
S jednou nohou jsem v závislosti na holi.
Příliš velké kroky jsou energeticky náročné..
Bez střídání já toto a ty tamto není vztah.
Pokud mám jen jednu nohu,
nejsem silný ale závislý.
A nemůžu být ve středu.
Dostat se do středu potom vyžaduje hodně energie.
A jak ten střed hledáš, možná to přeženeš, a najednou se ocitneš na opačném konci.
Zase v polaritě, ale na opačné straně..
V jednom vztahu jsi byl závislý,
tak pro jistotu v dalším vztahu budeš dbát na svou nezávislost.
Ve skutečnosti jsi jen levou nohu vyměnil za pravou,
jenže stále stojíš v širokém rozkroku..
A na jedné noze to neustojíš..
Jednoho dne už budeš stát ve středu na svých dvou nohách.
Tam nikoho nepotřebuješ.
Klid, stabilita, bezpečí,..
Tam jsi sám.
Možná až zoufale sám..
A začneš doufat, že potkáš parťáka..
A parťák, to už je zase vztah..
A vztah je střídání..
Vložím energii a popotáhnu zbytek "těla".
Využiji tvoji energii a nechám se popotáhnout.
Levá, pravá..
Najdeš zase potřebnou sílu a odvahu,
vychýlit se ze svého těžce nabytého středu?
Vzdát se své nezávislosti?
Připustit svoji závislost?
Dovolíš si možná poprvé v životě mít
vztah s lehkostí?
Rozhodneš se důvěřovat v
harmonickou vlnu kolem středu nás...?