PŘEVZAL JSI ŠTAFETU

19.04.2023

PŘEVZAL JSI ŠTAFETU

Převzal jsi štafetu.                                                                                                                                                                  Na dráze, kterou běželi tví předci..                                                                                                                                        po které jsi chvíli běžel se svými rodiči,                                                                                                                                  a možná stále běžíš se svými příbuznými..

Převzal jsi štafetu,
abys udělal svůj díl práce..

Abys předal svým potomkům
něco lepšího,
než jsi sám převzal..

Když se podíváš na životy svých předků,
můžeš uvidět to dědictví..

V čem se jim dařilo
a v čem zase ne..

To, v čem se jim nedařilo, předali tobě,
aby ses to svým životem pokusil zlepšit..

Je jasné, že to neumíš.
Děláš spoustu chyb.

Vyšlapáváš cestu ve vysokých závějích
a nevíš, kam tě zavede.

Asi na té cestě prožiješ hodně trápení,
beznaděje a vyčerpání..

Možná se rozhodneš
to vzdát, rezignovat
a předat svoji štafetu
ze stejného místa,
kde jsi ji převzal..

Ale tím zastavíš možnost i svého růstu..

Zkus to znovu.
Vezmi všechny chyby minulosti
a změň je ve tvořivou zkušenost..

Zkus to jinak.
Nebylo to zbytečné.
Nevzdávej se.

Očisti se od všech svých zklamání a očekávání.
Zbav se strachu, křivd a nedostatku.

Jako jarní slunce,
rozehřej světlem a teplem své víry a lásky,
závěje bezmoci a urputného chtění..

To teplo a světlo stačí,
aby v místě, kde býval hluboký sníh,
začal rašit nový život.

Tak, jak to jaro umí..
Tak to umíš i ty..

Stačí jen sám sobě nestát v cestě a nestínit..

Aby nový život byl bohatší
a rozrůstal se v hojnosti,
pro tebe i pro ty,
kteří jdou za tebou.