RECEPT NA ŠTĚSTÍ

RECEPT NA ŠTĚSTÍ
Pohled z očí do očí
Úsměv
Upřímný zájem
Naslouchání
Dotek
Pohlazení
Ocenění
... sobě, tobě, jemu, jí, jim...
V neomezeném množství (nikdy není dost)