ROSTEŠ

25.03.2020

ROSTEME
Vzpomeň si,
jak tě bolelo tělo,
když jsi vyrůstal z dítěte..
Vzpomeň si, jak bolí dásně , když roste zub..
Vzpomeň si, jak bolelo tvé dospívání..
Nejistota, odmítnutí, oddělování...
Vzpomeň si na bolest,
ve tvých vztazích, když jsi rostl do sebelásky..
ROSTEME..
a každý růst s sebou nese trochu bolesti..
Víc, když se bráníme změně..
Méně, když ji přijmeme s důvěrou..
Teď právě znovu
ROSTEME
dolaďujeme se na nové podmínky..
Detoxikujeme.
Odhazujeme staré malé boty.
Čím méně se budeš bránit..
Čím ochotněji budeš přijímat změnu..
Tím dřív a snáz
VYROSTEŠ