ROZVZPOMEŇ SE

09.10.2019

ROZVZPOMEŇ SE
Velmi jsi toužil vstoupit do těla a žít na Zemi...
Připravoval ses na to úžasné dobrodružství a plánoval sis, co všechno chceš prožít...
Pro tuto nynější misi sis vybral krásné místo v čase i prostoru.
S velkým nadšením a slávou jsi vstoupil...
A teď jsi tady....
Všechno můžeš....
Všechno je tu pro tebe...
Můžeš okusit všechno, co ti život na Zemi v těle umožňuje.
Vidět, slyšet, cítit....
Všechnu tu krásu, všechny ty emoce...
Vidíš? Slyšíš? Cítíš?
Raduj se, užívej si....
... celého bohatství polarit.
Až se vrátíš, ať je tvé album prožitků plné lásky, moudrosti a radosti...
... i přes překážky, které sis vložil do cesty...
ROZVZPOMEŇ SE...
Přišel ses sem radovat a užívat si života...
ROZVZPOMEŇ SE