SLABOŠI A SILÁCI

26.08.2021

SLABOŠI A SILÁCI

Slabý člověk přitahuje siláky, kteří si na něm zkouší svou sílu..
.. a sám dostává příležitost chopit se své vlastní síly, když je tlak nesnesitelný..

Silný člověk přitahuje slabochy, kteří využívají jeho síly..
.. a sám dostává příležitost opustit roli spasitele a zachránce, když je zátěž příliš velká..

Slabí i silní jsme všichni..

V různých vztazích, v různých směrech, fázích života, zažíváme svoji slabost i svoji sílu..

Jsme oběťmi i manipulátory..
Zachraňujeme i toužíme, aby nás někdo zachránil..

Jsme děti, které potřebují růst pod ochranou
a sílit ve svou dospělost..
Starat se o sebe
i pomáhat jiným..

Má smysl to soudit a hodnotit?
Je něco dobře nebo špatně?

Vždyť se jen učíme, rosteme
a přecházíme ze strany na stranu,
abychom nacházeli zkušenost
a pokoušeli se o klidnou vyváženost středu.

A špatné pocity, nepříjemné emoce
jsou jen výzvou pro změnu sebe..

SLABOŠI A SILÁCI

jsme na jedné lodi....