SRDCE VÍ, MYSL MYSLÍ

05.02.2020

Moje malé úvahy
SRDCE VÍ, MYSL MYSLÍ
Musíš se rozhodnout..
Nemůžeš spát, je ti úzko, jsi nervózní, neklidný
x
Ale mohlo by to být dobré. Výhodné. Bezpečné. Známé...
Jsi nadšený, plný energie, radostného očekávání, jsi nedočkavý,...
x
Ale je to tak bláznivé, riskantní, nerozumné, nejisté, odsoudí mě, pomluví mě, nepochopí mě..
Srdce k tobě promlouvá přes pocity a přes tělo.
x
Mysl k tobě promlouvá strachem.
Srdce ví
x
Mysl myslí, že ví..
Rozhodni se, koho jsi připraven následovat..