SVĚDOMÍ

26.08.2019

SVĚDOMÍ
Už když jsi tu zprávu oznamoval, nebyl jsi klidný...
Ten důraz, ta emoce... Bál ses reakce, tak jsi měl rovnou připravené zbraně...
Když jsi potom uslyšel přesně to, co ses v sobě snažil umlčet...
.... zbraně jsi použil
Potom se v tobě na misku vah postavilo tvé svědomí a tvá oddanost. Na chvíli jsi uvěřil, že najdeš řešení...
... Jenže pak ses zařadil do šiku, posílen zájmem silných...
A své svědomí tak umlčel...
A teď se zlobíš...
... na ty, co ti připomněli svědomí?
... na sebe?
Je pro tebe vítězství, když za sebou necháš spáleniště?
Jsi opravdu spokojený?
Nejde o důvod sporu...
Jde o ten způsob.
Nejdůležitější je tvé svědomí.
Tam, kde jsi ho musel umlčet, tam jsi zradil sám sebe.