SVĚTLO A TMA

21.09.2020

SVĚTLO A TMA

Světlo se dá změřit.
Možná k nám ještě doplují z dob hodin fyzicky
lumeny, luxy či kandely..

Tma se ale měřit nedá.
Tma je nedostatek světla.

Jakmile zasvítí světlo do tmy,
tma mizí se stoupající intenzitou světla.

Přesto bychom neznali světlo bez tmy.
Neznali bychom ani tmu bez světla.

Světlo je život a růst..
Tma je smrt ale i odpočinek..

Obojího je třeba.
Obojí je nutné pro vyváženost celku.

V každém z nás je světlo i temnota.
Každý z nás se má starat o vyváženost a harmonii obou.

Aby nebyl jen růst bez odpočinku.
Aby nebyl jen odpočinek bez růstu.

Aby se život žil
a až přijde smrt,
aby byla přijata jako součást života
a odpočinek duše.

Někdy svítím a někdy méně..
A nemohu svítit za nás oba jen já sama.
Potřebuji někdy odpočinek a spánek v tmách..

Starej se i ty o své světlo.
Abys mi posvítil, když budu bloudit v temnotě..
Tak jako i já svítím tobě, když jsem ve své síle a radosti.

Abychom zachovali život.
Teplo a světlo ohně.
Žár a bezpečí.

Jsme tu pro sebe.
Pro světlo života.