SVOBODY JE TOLIK, KOLIK JÍ UNESEŠ

31.07.2021

SVOBODY JE TOLIK, KOLIK JÍ UNESEŠ

Nikdo nemá moc, vzít ti tvoji svobodu..
Vezme ti ji jen tehdy, pokud mu ji dáš..

Uvěříš, dovolíš, dáš souhlas něčemu,
co přijde zvenčí, od někoho, kdo naléhá..

Nejde tedy primárně o tvé tělo, zdraví a život..
Jde o tvou duši, o tvou víru, o tvé rozhodnutí..
Jde o tvou svobodu, o tvou svébytnost, ....

Stačí, když se duše podvolí a odevzdá svou sílu,
tělo ji už bude následovat...

.. tak jako kdykoli předtím reagovalo nemocí
na stresy, trápení, zoufalství duše...

Nikdo nemá moc, vzít ti tvoji svobodu...

Můžeš ji stále mít..
Pokud nevpustíš do své duše zprávy a nátlak z vnějšku..
Nenecháš se ovlivnit strachem, hněvem, nenávistí..

Právě se ukazuje, nakolik silný jsi..

Jestli si uchráníš svou duši před nájezdy cizích mocností..

Protože jen způsob těch nájezdů je nový..

Stále platí, že
SVOBODY JE TOLIK, KOLIK JÍ UNESEŠ