TEČKA

20.07.2021

TEČKA

TEČKA se stala symbolem konce.
Otázkou je, koncem čeho je..

A tady si odpoví každý podle své víry.

Podle svého úhlu pohledu, podle svého vnímání, podle své zkušenosti, podle svého přání..

Jen to, čemu my sami uvěříme,
povýšíme na pravdu..

Informace mají velkou moc..
A mysl častěji než obsah informace
posuzuje zdroj..

Zdroj informace uzná důvěryhodným
nebo nedůvěryhodným..

A jsme zpět u důvěry, u své víry..

A tak i zpět sami u sebe..

Rozhodujeme se na základě víry..

Tak, jak jsme kdysi věřili rodičům,
že děti nosí čáp..

Tak, jak jsme kdysi věřili
bývalé kamarádce nebo partnerovi..

.. než čas ukázal něco nového
a naše víra se změnila..

TEČKA
je konec..

A možná za něčím jiným, než dnes věříme..

Zítřek může přinést nové zprávy..

Obraťme svou víru zvenčí
dovnitř nás samotných..

Dejme si šanci pro novou větu.
TEČKA