UČ SE SEBE

28.12.2020

UČ SE SEBE

Kdysi jsme neuměli chodit,
a tak jsme to zkoušeli tak dlouho, až to najednou šlo..

Kdysi jsme uměli jen sčítat a odčítat,
a tak jsme se učili násobit a dělit..

Kdysi jsme si přinesli děťátko v peřince z porodnice a potom jsme se učili být rodičem..

Kdysi jsme sedli za volant a učili se být řidičem..

Ničím jsme nebyli hned a předcházela tomu aktivita, kterou jsme museli opakovat tak dlouho, až jsme se něco naučili, něčím novým stali..

Dnes jsi někým, kým nemusíš být zítra..
Každý den tvoříš své zítřejší já..

Můžeš růst do své nejvyšší kvality
a můžeš i upadat do své nejhorší verze.

Záleží na tvé touze, rozhodnutí, vůli a činu..

Touze být tím člověkem, který by se tobě nejvíc líbil..
Rozhodnutí učit se a hledat cesty, jak toho dosáhnout..
Vůli vytrvat a nenechat v sobě růst skepsi a pasivitu..
Činit už teď hned věci nově, i když zatím nedokonale..

Však se učíš chodit, tak budeš padat..
Budeš muset přijmout nové myšlení, jako když ses učil násobilku..
Budeš se stále setkávat s novými situacemi, jako rodič, který roste se svým dítětem..
Budeš muset být odvážný a jezdit vystresovaný ulicemi jako řidič začátečník, než se všechno stane přirozeným..

UČ SE být tou nejlepší verzí sama SEBE.

Udělej ze sebe a svého života
skvostné umělecké dílo