UNIVERZITA ŽIVOT

18.09.2021

UNIVERZITA ŽIVOT

Život je univerzita,
kde se vyučuje jediný předmět..

LÁSKA

Láska není jen romantický vztah.
Láska je myslet a reagovat láskyplně..

Přijímat a dávat lásku..
Sobě, jiným lidem, zvířatům, přírodě..

Láska je dávání..
Úcty, laskavosti, svobody, radosti, soucitu, vděčnosti, ocenění, trpělivosti, pozornosti, zájmu, otevřenosti, přijetí, pochopení,..

Láska neubližuje slovy ani činy..

Láska je snaha ovládnout démony v sobě,
kteří mluví hlasem kritického ega..
Rozdělují, odsuzují, straší, zraňují..

Narodili jsme se, abychom se přes nánosy bolestí, strachu, hněvu, lhostejnosti, pýchy,..
propracovávali zkouškami života
k titulu
LÁSKYPLNÝ ČLOVĚK

Láska je tajenka skrytá v každodenních maličkostech, které dáváme i dostáváme..
V úsměvu, vlídném slovu, doteku, zájmu, potěšení..

Láska svítí do přítomnosti,
ale mění minulost i budoucnost..

Mění myšlení, vztahy, fyzické tělo..
Léčí, uzdravuje, zkrášluje, roste, šíří se..

Každý z nás má stejný úkol..
A překážky, problémy, napětí, nemoci ukazují,
jak se nám ve studiu lásky vede..

Až dnes pocítíš neklid a nepříjemno,
uvědom si, jestli právě tvoříš lásku nebo nelásku
a hledej způsob, jak to udělat jinak..

Abys zase znovu nepropadl,
nemusel opakovat ročník dalších těžkých zkoušek..

My všichni jsme studenti lásky..
Všichni se každý den učíme..

Mějme soucit k sobě i k ostatním,
že jsme to vždy neuměli
a stále ještě máme
spoustu práce před sebou..

My všichni jsme studenti na

UNIVERZITĚ ŽIVOT