UŽ JSI ZADANÝ

10.01.2023

UŽ JSI ZADANÝ

Dlouhé roky jsi byl poutníkem hledajícím štěstí v tom šedivém světě.
V každé ochotné náruči hledal jsi lásku, domov a bezpečí.
V každé příležitosti hledal jsi naplnění a smysl svého bytí.

A možná jsi stále na cestách, stále hledáš to, co ti chybí..

Ale když se zastavíš...
Vdechneš vzduch dnešního rána..
Ze šedi vystoupí barvy přítomnosti..
Zpěv ptáků, šumění větru, hudba z rádia vyplní prostor zvukem..

.. staneš se součástí toho všeho života..
bez potřeby smyslu..

S jedinou touhou -
spojit se s tím tokem života napořád a žít..

A jako film promítají se ti chvíle vzpomínek,
kdy jsi byl opravdu živý..
Propojený s nádhernou silou okamžiku.
A víš, že tohle je to štěstí..

Na břehu moře, jedné letní noci,
kdy se krásná hudba proplétala
s tancem větru a vln...
Smysly zbystřenými i ztišenými
obejme tě hloubka života.

A ty víš, že tohle vždy byl, je a vždy bude
ten jediný smysl tvého života.
Vnímat, prožívat a žít.

A i když možná zase zapomeneš v návyku svých další cest..
Jednou, až se zastavíš, znovu to ucítíš a připomeneš si..

že UŽ JSI ZADANÝ..

Spojený s životem v jednoduchosti jeho podmínek..

A už nechceš nic míň,
než plně prožívat a naplno žít všechno,
co život nabízí a dává.

UŽ JSI ZADANÝ