VĚDOMÝ ČLOVĚK

23.07.2019

Vědomý člověk od nevědomého se rozezná tak, že
VĚDOMÝ se chová vědomě a situace tvoří.
NEVĚDOMÝ se chová nevědomě a na situace reaguje.
NEVĚDOMÝ člověk reaguje na základě svých emocí.
Věci se mu dějí ....
Ostatní se k nějak chovají a většinou fakt hrozně.... a nejhůř
k němu
Považuje sebe za hodného a ostatní za špatné.
Stěžuje si na nepřízeň osudu.
VĚDOMÝ člověk se rozhoduje, jak bude bude reagovat.
Vytváří situace ve svém životě.
Vytváří vztahy ve svém životě.
A to jak se k němu ostatní chovají, považuje za informaci a směrovku ke hledání, kde v jeho životě je ještě místo, kam by měl zaměřit svou pozornost a dělat změny k lepšímu....
Nevědomý je budoucí vědomý, ..... jen co převezme opratě a začne řídit svůj vůz