VÍC PRAVD

23.05.2020

VÍC PRAVD

Teď si uvědom, na co právě myslíš..
A teď zavři oči a jen poslouchej zvuky kolem sebe..
A teď se snaž rukama poslepu rozpoznat věci kolem tebe..
A teď zkus zjistit jak voní mýdlo, chleba, tvá kočka, tvůj čaj..

A teď si vzpomeň na svou dovolenou u moře ..
A teď si vybav svou každodenní cestu do práce..
A teď si vzpomeň na koncentrační tábory..
A teď na luxusní hotely v Dubaji..

Při každém přepnutí tvé pozornosti,
nějaký nepatrný mechanismus v tobě,
vypne to předchozí vnímání ..

Všechno je pravda..
To, na co jsi myslel, co jsi slyšel, co jsi cítil..
Všechna ta místa v realitě existují..

Jen nedokážeš zaměřit pozornost na všechno najednou.
A kolik takových míst, myšlenek, pocitů a vjemů musí být?

Nekonečné množství...

Každý z nás vidí, vnímá, cítí, zná část z toho nekonečného množství..
A každý z nás jinou část..
Dokonce, i když máme pocit,
že sdílíme stejnou realitu (pravdu),
vnímáme ji každý jinak.

Jaký má potom smysl hádat se a bojovat za svůj názor?

Každý z nás má svou realitu, svou pravdu.
A zítra může mít jinou.
Přijme něco nového svým zaměřením pozornosti.
A možná něco ze své dnešní pravdy zase odloží, protože to pro jeho aktuální realitu už nebude potřebné.

Co nás tedy vede do hádek, sporů, útoků?
Co nás nutí bojovat za svou pravdu?
Co nás nutí zesměšňovat a urážet jiné?

Zdá se, že jen
vlastní hloupost..
vlastní ego..
vlastní pýcha..

vlastní neschopnost a neochota
vidět, vnímat, cítit, zažít..

VÍC PRAVD

https://www.facebook.com/zuzana.kuklova.18/videos/3748423581897767/