VÝCHOVA

24.06.2019

VÝCHOVA
Jsme oběti výchovy našich rodičů, společenského systému...
Naše společnost a náš život je důsledkem našeho pohledu na svět, který si utváříme od raného dětství...
Tohle si uvědomujeme a dokonce se v tomto názoru často zabydlíme, takže se cítíme jako poškození, ošizení, poznamenaní
a viníci jsou ONI
Znamená to, že budeme po zbytek života chudáci?
No, proč ne, když se pro to rozhodneme.
Je to tak pohodlné, vinit druhé za svůj zpackaný život.
Můžeme se ale rozhodnout jinak.
Prohlédnout tu lest našeho ega.
Vymést pavučiny upletené z výčitek a obviňování, sebelítosti.
A začít tvořit...
Tady někdy narazíme na to.... že nevíme co a jak máme tvořit
..... že nám chybí noty ...
Hledáme potom inspiraci, jak vychovávat své děti, abychom neopakovali "chyby" našich rodičů.. Někdy jsme zoufalí s našimi dětmi. Vůbec nevíme, co máme v určitých situacích dělat.
Protože i my jsme stále dětmi a "dospělí" kolem nás jsou také stále dětmi, hledáme cesty, jako porozumět sobě a ostatním, abychom tvořili harmonické a příjemné vztahy.
Přikládám "noty" jak vychovávat děti, aby z nich vyrůstali zdraví lidé.
Protože to MY dnes vychováváme děti.
MY tvoříme dnešek i zítřek.
MY jsme zodpovědní.
Tak si počtěte..... snadné, že? Proč jsme to nevěděli dřív?
https://jaknato.webz.cz/download/nicnezpravda/koncept_kontinua.pdf