VZTEK

15.07.2019

Vztek je spousta energie, která se tlačí ven jak pára pod poklicí.
Jak zvedneš poklici, vyvalí se ven a pokud stojíš moc blízko, opaříš se.
Pokud ustoupíš, pára vyletí z hrnce a v kontaktu s chladnějším vzduchem se přemění v kapičky vody...
Vztek je také potřeba vypustit.
Pokud se vzteká někdo v tvé blízkosti, jen odstup a nechej tu energii odejít.
Nezasahuj, opaříš se...
Poskytni klidné, chladné, neemocionální, chápavé podmínky, aby se energie vzteku mohla uvolnit a přeměnit.
Je-li vztek tvůj...
...odstup od druhých, ať je neopaříš.
Jsi nebezpečný.
Najdi klidné místo nebo požádej okolí o prostor, abys mohl svoji energii uvolnit bez destruktivních následků.
Až se zbavíš tlaku, teprve potom jsi schopný přeměnit VZTEK na POCHOPENÍ.
Měj POCHOPENÍ pro VZTEK.
Je to energie, která může pomáhat i škodit. Podle toho, jak ji dokážeš uchopit a přeměnit.