Z LÁSKY

11.09.2022

Z LÁSKY

Když ztráta lásky nepřinese nenávist,
byla to láska.
Láska, která byla, protože je.

Láska, která léčí, ale nezachrání toho,
kdo svoji lásku v sobě dusí pod zámkem chtění.

Láska je jak vůně, která tě obklopí,
když je blízko..
Ale možná vyvane, když se vzdálí..

Pokud necítíš lásku,
sám nevoníš láskou,
nejsi jí...

Doufáš a čekáš,
že tě bude obklopovat pořád..

A pokud to tak není,
domníváš se, že dostáváš špatnou lásku.

Možná máš před sebou poznání,
že láska je způsob, jakým sám žiji, jak myslím,
jak se chovám, když jsem sám..

Pokud v samotě necítím lásku,
jsem vystaven následkům své vlastní nelásky..

Odéru, který se z mysli dostane pocity až do těla..

Nepříjemno se stane parfémem,
kterým působím na své okolí,
aniž bych si toho byl vědom..

Láska je respekt a úcta.
Pokora. Důvěra. Svoboda.
Láska je přijímání i dávání.
Jsou to myšlenky bez chtění, vzdoru a odporu.

Bariéry lásky v sobě nacházíme díky každému vztahu,
který v životě máme.
Ať je to vztah v rodině, partnerský, přátelský
nebo jen k náhodnému kolemjdoucímu.

Všechny vztahy jsou tu pro nás,
abychom objevili pavučinami zakryté dveře lásky v sobě.

Když ztratíš lásku,
ve skutečnosti ji nikdy neztratíš..

Když ztratíš nelásku,
jen získáš.