ŽALOBA PŘIJATA

09.06.2023

ŽALOBA PŘIJATA

Žaloba, ženo,
je přijata k projednávání ..

Našla jsi sílu vystoupit hněvem ze smutku a lítosti..
Našla jsi sílu vystoupat do odvahy z hněvu.

A proto byl zahájen proces ..

Přihlásila se spousta svědků, odpůrců..
Přidala se spousta žalobců..

Laskavost podávala ruce,
kterých bylo možné se chytit
a postoupit dál..

Chladná moudrost mohla být oceněna až po ošetření láskou..

Lidský kruh přebírá si tě..
pohledem do očí
pohledem do duše
objetím
pokáráním
radou
pomocí

Propojení a současně jedineční..

Opatrně vyplétají trnovou korunu z tvých vlasů..

Tu, kterou nevidíš..
Která ti vrostla do kůže a stala se tebou..

Tu, kterou jen vnímáš bolestí,
když se k ní někdo přiblíží..

Žaloba přijata, ženo,
a proces probíhá..

Rozsudkem budiž ti svoboda a láska..