ŽÁRLIVOST

29.06.2021

ŽÁRLIVOST

Žárlivost je strach, obava, že přijdu o svého partnera..
Že bude můj partner chtít někoho jiného, než jsem já..
Moje pochybnost, jestli jsem pro něj dost přitažlivý, dost dobrý..
Moje srovnávání sebe sama s minulým partnerem, s potenciálním sokem nebo sokyní..

Žárlivost znamená nevěřit ..
Nevěřit sobě, tobě, jemu, jí...

A nevěřit je první krok k nevěře..

Žárlivostí si nevěru sám tvořím..

Takže pokud teď žárlíš..
Vytváříš napětí výčitkami, omezením, odmítáním, odporem, hněvem..
.. buď si dobře vědom toho,
že tvoje práce je postarat se o své staré bolesti, o své raněné sebevědomí, o svou neschopnost důvěřovat..

Tvůj vztah ti právě umožňuje obnažit nezahojené vlastní rány..
A jen ty sám jsi zodpovědný, jestli využiješ možnosti svá zranění uzdravit..

Žárlivost není prospěšná nikdy..

Pokud chceš dát partnerovi najevo, že ti na něm záleží..
Chovej se k němu s úctou, láskou, důvěrou, ...
Buď vděčný, oceňující, laskavý a pozorný..
Buď někým, s kým chce každý být..
A pokud nechce být s tebou,
dej mu volnost být s tím, s kým chce být..

To je projev lásky..
ale

ŽÁRLIVOST

to není láska, to je strach...