ZAZVONÍŠ KLÍČI?

01.11.2021

ZAZVONÍŠ KLÍČI?

Jsme uměle vystavováni negativním zprávám..
Jsme organizovaně poštváváni jeden proti druhému.
Státy kolem nás červenají jako semafor pro zákaz vstupu, abychom nezjistili,
že život okolo je stejný jako dřív.

Jeden věří tomuto, druhý přesnému opaku ..
A jsme v tom podporováni sociálními sítěmi..

Informace a víra dělají z člověka
robota naprogramovaného
na boj, strach a nenávist..

A v dalším kole vítězí
boj, strach a nenávist..

Kde je pravda a láska?
Kde je mír, laskavost, pochopení a soucit?

Nikdo nás tentokrát neorganizuje
do zvonění klíči..

Tentokrát musíme sami.
Objevit v sobě schopnost být člověk.
Objevit v sobě pravdu vlastní intuicí.
Objevit v sobě lásku, soucit, pochopení.
Objevit v sobě odvahu.

Tentokrát se musí každý z nás sám
setkat s vlastní nenávistí, strachem a neschopností respektovat a ctít.

Uvidět aktivní protilidské programy v sobě.

Každá myšlenka, každé slovo pomáhá vytvářet nenávist nebo lásku.
Každá myšlenka, každé slovo se k nám vrátí jako bumerang zpět.

Jestli jsi člověk a chceš pro lidi pěkný svět,
potom se tak chovej.

Pokud sám v sobě rozděluješ lidi na ty správné a ty špatné, potom se člověk teprve učíš být.
Tvoříš rozdělený svět plný boje a nenávisti.
Jsi jeho součástí, takže je tvou realitou.

Svět kolem nás jen čeká na člověka.
Je pořád stejně krásný a stejně bezpečný.

Jen člověk sám musí do té krásy a bezpečí dorůst, dozrát,..

Probudit se ze snu virtuálního politického a mediálního hororu.

Tuhle hru teď hrajeme.
Jak budeme žít dál.
Jestli budeme žít jako lidé s vlastním srdcem nebo jako roboti ovládaní informacemi "shůry".

Buď si to tady budeme s láskou užívat,
nebo se nenávistně vybijeme.

ZAZVONÍŠ KLÍČI?

Odemkneš tentokrát ty sám své srdce
pravdě a lásce,
aby konečně mohla zvítězit?