ZEMĚ POTŘEBUJE TVÉ SVĚTLO

07.03.2020

ZEMĚ POTŘEBUJE TVÉ SVĚTLO
Jsme světelné bytosti.
Světlo do nás vložené stále svítí.
Jen mu stíní bloky našich strachů, našich zrad, smutků a nenávistí,..
Už je čas všechno tohle odhodit..
Země tě potřebuje..
Potřebuje prosvítit tvým světlem temnotu,
která se tu rozpíná..
Už je rok 2020.
Čas věnovat se budoucnosti.
Čas ukončit minulost.
Prosím využij každou možnost,
každou nabízenou pomoc,
obrať svou pozornost do sebe,
abys očistil své světlo..
Už nejen kvůli sobě..
Už i kvůli tvým dětem, vnukům, celé Zemi
a možná i kvůli celému Vesmíru..
Tvé světlo je důležité..
Přidej se..
Už je nejvyšší čas
na lásku, pokoru, přijetí, pochopení, vděk...
To není slabost..
To je síla,
na kterou žádné svaly ani zbraně nestačí..
Podívej se na posly světla..
Ježíše, Dalajlamu, Matku Terezu, Gándhího, a další..
jak byli "slabí" a co dokázali vykonat...
My všichni jsme posly světla..
I ty..
Jen světlem zaženeš tmu..
Ve světle temné síly nemohou existovat..
Prosím očisti se..
Kromě úlevy,
čeká tě zdraví,
čeká tě vnitřní klid,
spokojenost a pěkné vztahy..
a zdravý, klidný, spokojený svět..
Už je čas
ZEMĚ POTŘEBUJE TVÉ SVĚTLO