ŽIJ V SRDCI

09.11.2020

ŽIJ V SRDCI

Když zavřeš oči a začneš vnímat své tělo, uvědomíš si, odkud pulzuješ..
Odkud vychází tvá životní síla ..

Ucítíš své SRDCE..

SRDCE, které začalo tlouct díky energii ze Zdroje stvoření..

Ta energie byla LÁSKA.

Dala nový život.
A dává stále.
Vždy, když miluješ, máš pocit, že ŽIJEŠ..
Vždy, když se něco krásného stane,
máš teplo u srdce.

LÁSKA je zdroj, pohon a smysl..

Abychom se narodili,
bezpečně vyrostli
a mohli stvořit
a nechat bezpečně vyrůst naše děti..

Kdykoli se odkloníme od LÁSKY,
trpíme..

Utrpení je také energie.
I utrpení živí a tvoří.. .
I to, co vzniklo utrpením, roste a sílí..
Utrpení je potrava pro ty,
kteří berou energii jiným..

Vejdi do svého SRDCE
a připomeň si lásku, ze které jsi zrozen..

Vrať se ke zdroji sebe sama
a začni LÁSKU žít.

Nechej ji růst a sílit..

Potom velmi snadno poznáš všechno,
co láska není..

Nebudeš muset číst a poslouchat,
abys pochopil..

Napojíš se a hned ti bude jasné..

Rozeznáš lásku od utrpení
a nenecháš se zmást..

Jen se vrať domů, do svého zdroje..

ŽIJ V SRDCI

a odtud můžeš dál růst..