ZLOBA - DŮVĚRA - LÁSKA

10.04.2019

ZLOBA - DŮVĚRA - LÁSKA
Odmítání, ostrá slova mohou být tak zraňující.. vždyť se snažím pomoct, být tu pro tebe...
A pak si uvědomím, že je to velký projev důvěry a lásky.
Dovolit si ukázat se ze své nejhorší stránky a vědět, že přesto budu milován.
Milovat, i když není moje láska opětována a dokonce je odmítána.
Každý z nás chce být milován. Přijímán za všech okolností.
Kéž každý chce milovat a přijímat druhé za všech okolností.